Proiect de promovare MNAC 2013

Pe parcursul anului 2013, Asociaţia AMNAC a suportat cheltuielile privind activităţile de Direct Mailing si Promovare Social Media ale Muzeului Naţional de Artă Contemporană.