AMNAC Associated Members Obligations

Obligațiile Membrilor Asociați AMNAC

 

Spiritul Asociației este ca membrii săi se oblige ca, în mod voluntar,  să contribuie activ în a asista MNAC-ul să-și îndeplinească obiectivele sale în primul rând expoziționale și educaționale, dar nu numai.

In mod practic, contribuția individuală se poate concretiza în contribuții financiare, personale și/sau atrase de la terți și în timp/ore de activitate voluntară dedicată Muzeului.

Fără aceste contribuții individuale, calitatea de Amic al MNAC este lipsită de orice substanță și devine sterilă, neaducând nici o valoarea Asociației și mai ales Muzeului.

In acest sens, prima condiție care trebuie îndeplinită, înainte de a ajuta MNAC-ul, este ca Asociația să fie capabilă să-și acopere propriile costuri de funcționare, care la nivel anual variază între cca 80.000-90.000 lei sau cca 6.700-7.500 lei/lună.

Pentru ca aceste costuri să aibă șansa să fie acoperite, fiecare membru asociat este chemat să contribuie individual,  în virtutea calității de Amic al Muzeului în următorii termeni care au fost însușiți de Consiliul Director din data de 13.11.2013 și Adunarea Generală din 17.12.2013:

1) cotizația anuală să fie mărită de la 500 lei la 1.000 lei începând cu 1 ianuarie 2014

2) plata cotizației anuale să se efectuze până la data de 31 ianuarie a anului în curs (deci 31 ianuarie 2014 pentru cotizația 2014), excepție făcând acei Membri noi, care intră în Asociație în cursul anului, astfel plata cotizației se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la acceptul lor scris

3) fiecare membru asociat să contribuie direct la atragerea unei sume anuale de min 1500 euro (cca 6750 lei), cu obiectivul de a realiza acest lucru în primele 6 luni ale anului (pentru cash-flow)

Modalitățile pot fi diverse: contribuție directă a sumei respective, atragerea sumei de la terți sponsori, donarea unor lucrări de artă care, prin vânzare, realizează suma respectivă sau achiziționarea unor lucrări din licitațiile Asociației pentru o suma dublă (3.000 euro, ideea fiind că nu ar fi corect să echivalăm 1/1 donația de lucrări cu achiziția de lucrări de aceeași valoare).

4) în paralel, fiecare asociat este solicitat să investească un min de 40 ore de voluntariat/an (ar însemna în medie cca 1 oră/săpt sau 4 ore/lună timp de 10 luni- excluzând o perioadă de 2 luni corespunzătoare concediilor)

Voluntariatul se poate referi de exemplu la asistență profesională solicitată de Asociație/MNAC și specifică calificării membrului respectiv (juridică, fiscală, economică, marketing etc) sau la asistență în organizarea evenimentelor Asociației sub coordonarea executivului Asociației etc.

5) suportul acordat MNAC-ului va presupune evident atragerea de resurse finaciare sau "in kinds" substanțial, dincolo de cele enumerate la pct 1-3 de mai sus.

 

Plecând de la aceste premise formale putem acționa cu mai multă convingere și pentru atragerea de noi membrii asociați, care vor putea să-și manifeste opțiunea de a deveni asociat, cunoscând însă obligațiile pe care vor urma să și le asume în mod activ.

 

Plata cotizatiei anuale (1000 RON) poate fi facuta prin transfer bancar in contul:

Asociația Friends of MNAC

CIF RO25717184

Banca Raiffeisen, Sucursala Perla